دانش و فناوری
کد خبر : 25987
پنجشنبه - 4 فروردین 1401 - 17:04

ارسال هزاران موشک جدید با اوکراین/ ناپدید شدن وزیر دفاع روسیه/ عقب راندن نیروهای روسیه در شرق کی‌یف

بیست و نهمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور می گذرد. تهاجمی که تحولات و رویدادهای زیادی را به دنبال خود داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.

ارسال هزاران موشک جدید با اوکراین/ ناپدید شدن وزیر دفاع روسیه/ عقب راندن نیروهای روسیه در شرق کی‌یف

بیست و نهمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور می گذرد. تهاجمی که تحولات و رویدادهای زیادی را به دنبال خود داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.