دانش و فناوری
کد خبر : 25985
پنجشنبه - 4 فروردین 1401 - 17:04

تعدادی از دیپلمات های آمریکایی از مسکو اخراج شدند

وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد فهرستی از تعدادی از دیپلمات‌های آمریکایی را که به عنوان «عناصر نامطلوب» اخراج می‌شوند، به سفارت آمریکا در مسکو تحویل داده است.

وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد فهرستی از تعدادی از دیپلمات‌های آمریکایی را که به عنوان «عناصر نامطلوب» اخراج می‌شوند، به سفارت آمریکا در مسکو تحویل داده است.