دانش و فناوری
کد خبر : 25971
چهارشنبه - 3 فروردین 1401 - 14:27

سپاه تحت تحریم‌های شدید باقی خواهد ماند؟

کریس مورفی، سناتور دموکرات در واکنش به توییت جیم ریش، سناتور جمهوری خواه، ادعاهای وی را نادرست خواند و گفت برجام هیچ جایگزینی ندارد.

کریس مورفی، سناتور دموکرات در واکنش به توییت جیم ریش، سناتور جمهوری خواه، ادعاهای وی را نادرست خواند و گفت برجام هیچ جایگزینی ندارد.