دانش و فناوری
کد خبر : 25968
چهارشنبه - 3 فروردین 1401 - 13:28

پاسخ کرملین به ادعا استفاده از تسلیحات اتمی

سخنگوی کرملین اظهار کرد، سیاست امنیتی روسیه تاکید دارد این کشور تنها در صورتی که با “تهدیدی وجودی” مواجه شود می‌تواند از تسلیحات اتمی استفاده کند.

سخنگوی کرملین اظهار کرد، سیاست امنیتی روسیه تاکید دارد این کشور تنها در صورتی که با “تهدیدی وجودی” مواجه شود می‌تواند از تسلیحات اتمی استفاده کند.