دانش و فناوری
کد خبر : 25957
چهارشنبه - 3 فروردین 1401 - 11:27

تحریم صدها نفر از اعضای پارلمان روسیه

دولت آمریکا قصد دارد صدها نفر از اعضای مجلس دومای روسیه را به بهانه عملیات نظامی مسکو در اوکراین در فهرست تحریم‌ها قرار دهد.

دولت آمریکا قصد دارد صدها نفر از اعضای مجلس دومای روسیه را به بهانه عملیات نظامی مسکو در اوکراین در فهرست تحریم‌ها قرار دهد.