دانش و فناوری
کد خبر : 25953
چهارشنبه - 3 فروردین 1401 - 10:27

مدارس دخترانه بار دیگر در افغانستان تعطیل شد

وزارت معارف طالبان (وزارت آموزش و پرورش) در اطلاعیه‌‌ای گفته است که تمام مدارس دخترانه (متوسطه و راهنمایی) تا اطلاع ثانوی بسته است.

وزارت معارف طالبان (وزارت آموزش و پرورش) در اطلاعیه‌‌ای گفته است که تمام مدارس دخترانه (متوسطه و راهنمایی) تا اطلاع ثانوی بسته است.