دانش و فناوری
کد خبر : 25952
چهارشنبه - 3 فروردین 1401 - 10:27

توقف خرید نفت روسیه از سوی توتال

شرکت توتال انرژیز با اعلام توقف خرید نفت و دیزل روسیه تا پایان سال میلادی جاری، جدیدترین غول انرژی شد که در اعتراض به حمله نظامی به اوکراین، نفت این کشور را تحریم کرد.

شرکت توتال انرژیز با اعلام توقف خرید نفت و دیزل روسیه تا پایان سال میلادی جاری، جدیدترین غول انرژی شد که در اعتراض به حمله نظامی به اوکراین، نفت این کشور را تحریم کرد.