دانش و فناوری
کد خبر : 25815
شنبه - 28 اسفند 1400 - 14:27

تلگرام در برزیل فیلتر شد

برزیل برنامه تلگرام را به دلیل نگرانی در مورد اطلاعات نادرست مسدود کرد.

برزیل برنامه تلگرام را به دلیل نگرانی در مورد اطلاعات نادرست مسدود کرد.