دانش و فناوری
کد خبر : 25708
جمعه - 27 اسفند 1400 - 08:30

نگرانی کاخ سفید از حمایت نظامی چین از روسیه

جن ساکی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد، آمریکا از تصمیم احتمالی چین برای ارائه تجهیزات نظامی به روسیه بسیار نگران است.

جن ساکی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد، آمریکا از تصمیم احتمالی چین برای ارائه تجهیزات نظامی به روسیه بسیار نگران است.