دانش و فناوری
کد خبر : 25569
سه شنبه - 24 اسفند 1400 - 16:27

تاکید چین و اسپانیا بر تبعات زیانبار ادامه جنگ در اوکراین

وزیران امور خارجه چین و اسپانیا در یک تماس تلفنی با هشدار درمورد تبعات زیانبار ادامه جنگ در اوکراین برای صلح و ثبات در اروپا و جامعه بین المللی بر ضرورت احترام به تمامیت ارضی همه کشورها و توقف هرچه سریعتر درگیری ها تاکید کردند.

وزیران امور خارجه چین و اسپانیا در یک تماس تلفنی با هشدار درمورد تبعات زیانبار ادامه جنگ در اوکراین برای صلح و ثبات در اروپا و جامعه بین المللی بر ضرورت احترام به تمامیت ارضی همه کشورها و توقف هرچه سریعتر درگیری ها تاکید کردند.