دانش و فناوری
کد خبر : 25388
یکشنبه - 22 اسفند 1400 - 17:27

کی‌یف در محاصره چند روز مواد غذایی خواهد داشت؟

مقامات محلی کی‌یف پایتخت اوکراین گزارش داده‌اند که در صورت محاصره این شهر، تنها دو هفته مواد غذایی برای عرضه وجود خواهد داشت.

مقامات محلی کی‌یف پایتخت اوکراین گزارش داده‌اند که در صورت محاصره این شهر، تنها دو هفته مواد غذایی برای عرضه وجود خواهد داشت.