دانش و فناوری
کد خبر : 25165
پنجشنبه - 19 اسفند 1400 - 21:27

داعش «خلیفه جدید» انتخاب کرد

گروه تروریستی داعش «ابو الحسن الهاشمی القرشی» را به عنوان سرکرده جدید خود تعیین کرد.

گروه تروریستی داعش «ابو الحسن الهاشمی القرشی» را به عنوان سرکرده جدید خود تعیین کرد.