دانش و فناوری
کد خبر : 25135
پنجشنبه - 19 اسفند 1400 - 12:27

داستان فرار فوتبالیست برزیلی از جنگ

فوتبالیست برزیلی برای فرار از اوکراین باید طی یک ماموریت ویژه جان یک زن را نجات می داد.

فوتبالیست برزیلی برای فرار از اوکراین باید طی یک ماموریت ویژه جان یک زن را نجات می داد.