دانش و فناوری
کد خبر : 25120
پنجشنبه - 19 اسفند 1400 - 09:27

فرود اضطراری هواپیمای ترامپ در ایالت لوئیزیانا

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست از فرود اضطراری هواپیمای ترامپ به علت نقض فنی موتور در شهر «نیو اور لئان» خبر داد.

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست از فرود اضطراری هواپیمای ترامپ به علت نقض فنی موتور در شهر «نیو اور لئان» خبر داد.