دانش و فناوری
کد خبر : 2441
پنجشنبه - 18 دی 1399 - 20:28

تعطیلی ساختمان کنگره در میشیگان به دلیل تهدید امنیتی

ساختمان کنگره آمریکا در ایالت میشیگان به دلیل هشدار‌های امنیتی به صورت موقت تعطیل شد.

ساختمان کنگره آمریکا در ایالت میشیگان به دلیل هشدار‌های امنیتی به صورت موقت تعطیل شد.