دانش و فناوری
کد خبر : 2414
پنجشنبه - 18 دی 1399 - 11:42

عضو کنگره: این آمریکایی نیست که خواهان آن هستیم

وان درو عضو کنگره آمریکا گفت این آمریکایی نیست که ما خواهان مشاهده و دوست داشتن آن هستیم.

وان درو عضو کنگره آمریکا گفت این آمریکایی نیست که ما خواهان مشاهده و دوست داشتن آن هستیم.