دانش و فناوری
کد خبر : 23379
شنبه - 23 بهمن 1400 - 18:27

ملاقات مهم و بحث برانگیز اولیانوف و رابرت مالی در وین/ بازگشت معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه به مذاکرات وین/ رایزنی هیأت‌های ایران و روسیه به ریاست باقری و اولیانوف در وین

دور هشتم گفت‌وگوها از ۶ دی ماه در وین آغاز شده و تاکنون بخشی زیادی از متون توافق نهایی نگارش شده است. دیروز هر سه کارگروه اقدامات هسته‌ای، ترتیبات اجرایی و رفع تحریم با حضور کارشناسان ایران و گروه ۱+۴ تشکیل جلسه دادند.

ملاقات مهم و بحث برانگیز اولیانوف و رابرت مالی در وین/ بازگشت معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه به مذاکرات وین/ رایزنی هیأت‌های ایران و روسیه به ریاست باقری و اولیانوف در وین

دور هشتم گفت‌وگوها از ۶ دی ماه در وین آغاز شده و تاکنون بخشی زیادی از متون توافق نهایی نگارش شده است. دیروز هر سه کارگروه اقدامات هسته‌ای، ترتیبات اجرایی و رفع تحریم با حضور کارشناسان ایران و گروه ۱+۴ تشکیل جلسه دادند.