دانش و فناوری
کد خبر : 23324
شنبه - 23 بهمن 1400 - 07:33

تهدید بایدن و متحدانش به پیامدهای اقتصادی برای روسیه

جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا همزمان با افزایش تنش ها با روسیه بر سر اوکراین، در تماس ویدئویی با رهبران کشورهای غربی متحد واشنگتن، مسکو را در صورت حمله احتمالی به کی یف به پیامدهای شدید اقتصادی تهدید کردند.

جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا همزمان با افزایش تنش ها با روسیه بر سر اوکراین، در تماس ویدئویی با رهبران کشورهای غربی متحد واشنگتن، مسکو را در صورت حمله احتمالی به کی یف به پیامدهای شدید اقتصادی تهدید کردند.