دانش و فناوری
کد خبر : 23248
پنجشنبه - 21 بهمن 1400 - 10:30

تیراندازی به سمت اتوبوس اسرائیلی در قدس اشغالی

منابع عبری زبان از تیراندازی به سمت یک دستگاه اتوبوس اسرائیلی در محله شیخ جراح در قدس اشغالی خبر دادند.

منابع عبری زبان از تیراندازی به سمت یک دستگاه اتوبوس اسرائیلی در محله شیخ جراح در قدس اشغالی خبر دادند.