دانش و فناوری
کد خبر : 2320
چهارشنبه - 17 دی 1399 - 16:31

افزایش قیمت سوخت در جمهوری آذربایجان

قیمت سوخت بنزین معمولی در جمهوری آذربایجان با افزایش ۱۱.۱ درصدی در هر لیتر، به یک مانات( حدود ١۵ هزار تومان) افزایش پیدا کرد.

قیمت سوخت بنزین معمولی در جمهوری آذربایجان با افزایش ۱۱.۱ درصدی در هر لیتر، به یک مانات( حدود ١۵ هزار تومان) افزایش پیدا کرد.