دانش و فناوری
کد خبر : 2318
چهارشنبه - 17 دی 1399 - 16:31

مرگ زن ۴۱ ساله پرتغالی پس از تزریق واکسن «فایزر»

این زن ۴۱ ساله پس از اینکه در ۳۰ دسامبر واکسن کرونای شرکت بیوان تک-فایزر را تزریق کرد هیچ عارضه جانبی را احساس نکرد، اما در اول ژانویه ناگهان درگذشت.

این زن ۴۱ ساله پس از اینکه در ۳۰ دسامبر واکسن کرونای شرکت بیوان تک-فایزر را تزریق کرد هیچ عارضه جانبی را احساس نکرد، اما در اول ژانویه ناگهان درگذشت.