دانش و فناوری
کد خبر : 23166
چهارشنبه - 20 بهمن 1400 - 18:28

طالبان برگزاری دادگاه صحرایی را ممنوع کرد

حنفی گفت: سیاست ما واضح است، هیچکس اجازه محاکمه صحرایی ندارد و به هیچکس اجازه تخلف داده نمی‌شود.

حنفی گفت: سیاست ما واضح است، هیچکس اجازه محاکمه صحرایی ندارد و به هیچکس اجازه تخلف داده نمی‌شود.