دانش و فناوری
کد خبر : 23155
چهارشنبه - 20 بهمن 1400 - 17:27

پنتاگون: رهبر داعش را به تنهایی کشتیم

سخنگوی پنتاگون خاطرنشان کرد که کشتن القرشی امری بسیار خوب برای همه بود، اما داعش همچنان خطرناک است.

سخنگوی پنتاگون خاطرنشان کرد که کشتن القرشی امری بسیار خوب برای همه بود، اما داعش همچنان خطرناک است.