دانش و فناوری
کد خبر : 23142
چهارشنبه - 20 بهمن 1400 - 16:28

آمادگی توکیو برای انتقال گاز مایع به اروپا

رسانه های ژاپنی از آمادگی توکیو برای انتقال گاز مایع به اروپا در صورت تشدید اوضاع بر سر بحران اوکراین خبر دادند.

رسانه های ژاپنی از آمادگی توکیو برای انتقال گاز مایع به اروپا در صورت تشدید اوضاع بر سر بحران اوکراین خبر دادند.