دانش و فناوری
کد خبر : 2309
چهارشنبه - 17 دی 1399 - 14:05

درصد واکسیناسیون برخی از کشورهای جهان

بسیاری ازکشورهای جهان واکسیناسیون کووید- ۱۹ برای مهار بیماری کرونا را آغاز کرده‌اند.

بسیاری ازکشورهای جهان واکسیناسیون کووید- ۱۹ برای مهار بیماری کرونا را آغاز کرده‌اند.