دانش و فناوری
کد خبر : 22947
دوشنبه - 18 بهمن 1400 - 08:29

حمله به ایران برای اسرائیل فاجعه بار خواهد بود

استاد روابط بین الملل در دانشگاه نیویورک دریادداشتی با انتقاد از تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه ایران گفته است: حمله به ایران برای اسرائیل فاجعه بار خواهد بود.

استاد روابط بین الملل در دانشگاه نیویورک دریادداشتی با انتقاد از تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه ایران گفته است: حمله به ایران برای اسرائیل فاجعه بار خواهد بود.