دانش و فناوری
کد خبر : 22905
یکشنبه - 17 بهمن 1400 - 15:27

تنها رهبر اروپایی حاضر در المپیک پکن

رئیس جمهوری لهستان تنها رهبر اتحادیه اروپا بود که در افتتاحیه المپیک زمستانی پکن شرکت کرده و آن را تلاشی برای حفظ روابط حسنه با چین و رایزنی برای کاهش تنش در مرز اوکراین و روسیه دانست.

رئیس جمهوری لهستان تنها رهبر اتحادیه اروپا بود که در افتتاحیه المپیک زمستانی پکن شرکت کرده و آن را تلاشی برای حفظ روابط حسنه با چین و رایزنی برای کاهش تنش در مرز اوکراین و روسیه دانست.