دانش و فناوری
کد خبر : 22893
یکشنبه - 17 بهمن 1400 - 14:30

آمادگی۷۰درصدی روس‌ها جهت حمله به اوکراین

در مورد زمان تهاجم انتظار می‌رود در حوالی ۱۵ فوریه که زمین هم به دلیل سرمای شدید یخ می‌زند، این امکان را برای ترانزیت مکانیزه خارج از جاده توسط واحدهای نظامی روسیه فراهم کند.

در مورد زمان تهاجم انتظار می‌رود در حوالی ۱۵ فوریه که زمین هم به دلیل سرمای شدید یخ می‌زند، این امکان را برای ترانزیت مکانیزه خارج از جاده توسط واحدهای نظامی روسیه فراهم کند.