دانش و فناوری
کد خبر : 22873
یکشنبه - 17 بهمن 1400 - 08:28

اظهارامیدواری گوترش برای همکاری چین باسازمان ملل

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل به مقامات چین گفت که وی انتظار دارد آنها به میشل باچله مسئول حقوق بشر سازمان ملل اجازه بدهند تا سفری معتبر به چین از جمله توقف در منطقه سین کیانگ داشته باشد.

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل به مقامات چین گفت که وی انتظار دارد آنها به میشل باچله مسئول حقوق بشر سازمان ملل اجازه بدهند تا سفری معتبر به چین از جمله توقف در منطقه سین کیانگ داشته باشد.