دانش و فناوری
کد خبر : 2285
چهارشنبه - 17 دی 1399 - 08:48

دستبرد جدید آمریکا به دارایی‌های ایران

آمریکا با طرح بهانه ای جدید به دنبال دستبرد به دارایی های ایران است.

آمریکا با طرح بهانه ای جدید به دنبال دستبرد به دارایی های ایران است.