دانش و فناوری
کد خبر : 22796
شنبه - 16 بهمن 1400 - 09:27

نامه نمایندگان کنگره به بایدن درباره برنامه موشکی ایران/ پهلو گرفتن ۶ کشتی جنگی روسیه در بندر طرطوس سوریه/ خیز امارات برای بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب/ برگزاری کمیسیون‌های مشترک ایران و همسایگان در ماه‌های آینده

نامه نمایندگان کنگره به بایدن درباره برنامه موشکی ایران، پهلو گرفتن ۶ کشتی جنگی روسیه در بندر طرطوس سوریه، خیز امارات برای بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب، برگزاری کمیسیون‌های مشترک ایران و همسایگان در ماه‌های آینده و درخواست گروه‌های فلسطینی برای اخراج اسرائیل از اتحادیه آفریقا از مهم ترین خبرها و رویدادهای مرتبط با خاورمیانه […]

نامه نمایندگان کنگره به بایدن درباره برنامه موشکی ایران/ پهلو گرفتن ۶ کشتی جنگی روسیه در بندر طرطوس سوریه/ خیز امارات برای بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب/ برگزاری کمیسیون‌های مشترک ایران و همسایگان در ماه‌های آینده

نامه نمایندگان کنگره به بایدن درباره برنامه موشکی ایران، پهلو گرفتن ۶ کشتی جنگی روسیه در بندر طرطوس سوریه، خیز امارات برای بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب، برگزاری کمیسیون‌های مشترک ایران و همسایگان در ماه‌های آینده و درخواست گروه‌های فلسطینی برای اخراج اسرائیل از اتحادیه آفریقا از مهم ترین خبرها و رویدادهای مرتبط با خاورمیانه در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.