دانش و فناوری
کد خبر : 2274
چهارشنبه - 17 دی 1399 - 07:33

شمارش آرای انتخابات سنا در جورجیا آغاز شد

مقامات ایالت جورجیا در آمریکا شامگاه سه شنبه شمارش آرای نهایی یکی از مهمترین انتخابات سنا طی سالهای اخیر را با پایان مهلت رأی گیری آغاز کردند.

مقامات ایالت جورجیا در آمریکا شامگاه سه شنبه شمارش آرای نهایی یکی از مهمترین انتخابات سنا طی سالهای اخیر را با پایان مهلت رأی گیری آغاز کردند.