دانش و فناوری
کد خبر : 22706
پنجشنبه - 14 بهمن 1400 - 08:27

ادعای جدید آمریکا درباره عامل «سندروم هاوانا»

یک گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا مدعی است که علت «سندروم هاوانا» که شماری از دیپلمات ها و کارکنان آمریکایی در برخی کشورهای خارجی را مبتلا کرده ممکن است امواج الکترومغناطیسی و فراصوت باشد.

یک گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا مدعی است که علت «سندروم هاوانا» که شماری از دیپلمات ها و کارکنان آمریکایی در برخی کشورهای خارجی را مبتلا کرده ممکن است امواج الکترومغناطیسی و فراصوت باشد.