دانش و فناوری
کد خبر : 22682
چهارشنبه - 13 بهمن 1400 - 16:29

ظاهر شدن همسر «اون» پس از پنج ماه غیبت

همسر «کیم جونگ اون» پس از نزدیک به پنج ماه غیبت، در رسانه دولتی این کشور ظاهر شد.

همسر «کیم جونگ اون» پس از نزدیک به پنج ماه غیبت، در رسانه دولتی این کشور ظاهر شد.