دانش و فناوری
کد خبر : 22681
چهارشنبه - 13 بهمن 1400 - 16:29

جاسوسی از کاربران با ابزار موسیقی و پادکست

یک شرکت فناوری قصد دارد از روشی نوین برای ردیابی کاربران در فضای آنلاین برای ارائه تبلیغات هدفمند استفاده کند. برای این منظور موسیقی و پادکستی که فرد گوش می دهد رصد خواهد شد.

یک شرکت فناوری قصد دارد از روشی نوین برای ردیابی کاربران در فضای آنلاین برای ارائه تبلیغات هدفمند استفاده کند. برای این منظور موسیقی و پادکستی که فرد گوش می دهد رصد خواهد شد.