دانش و فناوری
کد خبر : 22674
چهارشنبه - 13 بهمن 1400 - 15:27

هماهنگی روسی-چینی برای مقابله با تحریم های آمریکا

«آندری دنیسوف»، سفیر روسیه در چین گفت که مسکو و پکن به شکل روبه فزونی در خصوص استفاده از ارزهای ملی در حساب مالی دوجانبه و همسویی اقدامات در جهت مقابله با تحریم ها مذاکره کردند.

«آندری دنیسوف»، سفیر روسیه در چین گفت که مسکو و پکن به شکل روبه فزونی در خصوص استفاده از ارزهای ملی در حساب مالی دوجانبه و همسویی اقدامات در جهت مقابله با تحریم ها مذاکره کردند.