دانش و فناوری
کد خبر : 22600
سه شنبه - 12 بهمن 1400 - 16:30

موجودی گازی اروپا کمتر از نصف شد

متولیان تأسیسات ذخیره‌سازی گاز در اروپا می گویند: بیش از نیمی از ظرفیت انبارهای ذخیره سازی گاز در اروپا خالی شده است.

متولیان تأسیسات ذخیره‌سازی گاز در اروپا می گویند: بیش از نیمی از ظرفیت انبارهای ذخیره سازی گاز در اروپا خالی شده است.