دانش و فناوری
کد خبر : 22553
دوشنبه - 11 بهمن 1400 - 17:27

ترس اسرائیل از پدیده فزاینده مهاجرت معکوس یهودیان

عربی ۲۱ نوشت:محافل اسرائیل از پدیده مهاجرت معکوس مخالفان رژیم سیاسی حاکم صحبت می کنند و نسبت به افزایش روند آن ابراز نگرانی می کنند.

عربی ۲۱ نوشت:محافل اسرائیل از پدیده مهاجرت معکوس مخالفان رژیم سیاسی حاکم صحبت می کنند و نسبت به افزایش روند آن ابراز نگرانی می کنند.