دانش و فناوری
کد خبر : 22552
دوشنبه - 11 بهمن 1400 - 17:27

شکایت یوفا از یک پیتزافروشی به خاطر منوی غذایش!

اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) از یک پیتزافروشی آلمانی به دادگاه شکایت کرد.

اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) از یک پیتزافروشی آلمانی به دادگاه شکایت کرد.