دانش و فناوری
کد خبر : 22522
دوشنبه - 11 بهمن 1400 - 08:27

کره شمالی آزمایش یک موشک دوربرد را تأیید کرد

کره شمالی شلیک آزمایشی تبدیل موشک بالستیک میان برد خود به یک موشک دوربرد را تائید کرد.

کره شمالی شلیک آزمایشی تبدیل موشک بالستیک میان برد خود به یک موشک دوربرد را تائید کرد.