دانش و فناوری
کد خبر : 2245
سه شنبه - 16 دی 1399 - 16:08

بلندپروازی راه آهن ایران، از افغانستان فراتر می رود

راه آهن تازه به عنوان بخشی از کریدور راه آهن شرق به غرب که به چین و اروپا می رسد شامل چهار بخش است که سه بخش آن توسط ایران و آخرین بخش توسط ایتالیا تامین و توسعه یافته است. اشرف غنی راه آهن را هدیه ای از سوی ایران و بازسازی جاده ابریشم توصیف […]

بلندپروازی راه آهن ایران، از افغانستان فراتر می رود

راه آهن تازه به عنوان بخشی از کریدور راه آهن شرق به غرب که به چین و اروپا می رسد شامل چهار بخش است که سه بخش آن توسط ایران و آخرین بخش توسط ایتالیا تامین و توسعه یافته است. اشرف غنی راه آهن را هدیه ای از سوی ایران و بازسازی جاده ابریشم توصیف کرده است.