دانش و فناوری
کد خبر : 22361
شنبه - 9 بهمن 1400 - 03:28

ژنرال‌آمریکایی: نیروی نظامی در اوکراین مستقر نکرده‌ایم

رئیس ستاد مشترک نیرو‌های مسلح آمریکا مدعی شد کشورش تاکنون نیروی نظامی در اوکراین مستقر نکرده است و در حال حاضر قصد ندارد چنین کاری انجام دهد.

رئیس ستاد مشترک نیرو‌های مسلح آمریکا مدعی شد کشورش تاکنون نیروی نظامی در اوکراین مستقر نکرده است و در حال حاضر قصد ندارد چنین کاری انجام دهد.