دانش و فناوری
کد خبر : 22293
پنجشنبه - 7 بهمن 1400 - 13:30

یک سرباز اوکراینی ۵ همقطار خود را کشت

یک سرباز گارد ملی اوکراین با شلیک به همقطاران خود ۵ نفر از آنان را کشت.

یک سرباز گارد ملی اوکراین با شلیک به همقطاران خود ۵ نفر از آنان را کشت.