دانش و فناوری
کد خبر : 22231
چهارشنبه - 6 بهمن 1400 - 16:30

کدام ماسک برای پیشگیری از اومیکرون موثر است؟

چسبندگی ویروس به سلول‌های ما بیشتر شده است و استفاده از N۹۵ لود ویروس را کمتر می‌کند.

چسبندگی ویروس به سلول‌های ما بیشتر شده است و استفاده از N۹۵ لود ویروس را کمتر می‌کند.