دانش و فناوری
کد خبر : 22227
چهارشنبه - 6 بهمن 1400 - 16:30

رد شکایت غرامت برده داری در دادگاه فرانسه

دادگاهی در فرانسه شکایت خانواده‌هایی که خواستار غرامت برده‌داری بودند را رد کرد.

دادگاهی در فرانسه شکایت خانواده‌هایی که خواستار غرامت برده‌داری بودند را رد کرد.