دانش و فناوری
کد خبر : 22217
چهارشنبه - 6 بهمن 1400 - 15:30

سازوکار انتخاب رئیس جمهوری عراق چگونه است؟

«علی التمیمی»، کارشناس حقوقی عراق در سخنانی به توضیح سازوکار انتخاب رئیس جمهوری جدید و شروط لازم برای آن پرداخت.

«علی التمیمی»، کارشناس حقوقی عراق در سخنانی به توضیح سازوکار انتخاب رئیس جمهوری جدید و شروط لازم برای آن پرداخت.