دانش و فناوری
کد خبر : 22168
سه شنبه - 5 بهمن 1400 - 22:29

گزارش بلومبرگ از تاثیر چهار سناریوی برجامی بر بازار نفت/ اختلاف در تیم مذاکره کننده آمریکا و ترک وین از سوی چند عضو/ نشست مذاکره ‌کنندگان ارشد ایران، اتحادیه اروپا و ۱+۴ در وین

مذاکرات در وین همچنان در جریان است و این روزها مذاکره کنندگان سرگرم تهیه متن نهایی مذاکرات هستند و رایزنی‌ها در این رابطه از یکشنبه گذشته که دیپلمات های ارشد گروه ۱+۴ و ایران برای نخستین بار در دور هشتم تشکیل جلسه داده‌اند شدت گرفته است.

گزارش بلومبرگ از تاثیر چهار سناریوی برجامی بر بازار نفت/ اختلاف در تیم مذاکره کننده آمریکا و ترک وین از سوی چند عضو/ نشست مذاکره ‌کنندگان ارشد ایران، اتحادیه اروپا و ۱+۴ در وین

مذاکرات در وین همچنان در جریان است و این روزها مذاکره کنندگان سرگرم تهیه متن نهایی مذاکرات هستند و رایزنی‌ها در این رابطه از یکشنبه گذشته که دیپلمات های ارشد گروه ۱+۴ و ایران برای نخستین بار در دور هشتم تشکیل جلسه داده‌اند شدت گرفته است.