دانش و فناوری
کد خبر : 22141
سه شنبه - 5 بهمن 1400 - 10:37

واکنش سازمان ملل به رخدادهای بورکینافاسو

دبیرکل سازمان ملل رخدادهای بورکینافاسو را که به انحلال دولت و پارلمان منجر شد، محکوم کرد.

دبیرکل سازمان ملل رخدادهای بورکینافاسو را که به انحلال دولت و پارلمان منجر شد، محکوم کرد.