دانش و فناوری
کد خبر : 2211
سه شنبه - 16 دی 1399 - 08:54

توادرا بار دیگر رئیس جمهور آفریقای مرکزی شد

فوستن-آرکانژ توادرا رئیس جمهوری آفریقای مرکزی با کسب ۵۳ درصد از آرای انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برای یک دوره ۵ ساله دیگر انتخاب شد.

فوستن-آرکانژ توادرا رئیس جمهوری آفریقای مرکزی با کسب ۵۳ درصد از آرای انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برای یک دوره ۵ ساله دیگر انتخاب شد.