دانش و فناوری
کد خبر : 22008
یکشنبه - 3 بهمن 1400 - 17:29

تایید کشف جنازه سرباز عراقی در خوزستان

اخیرا ویدیویی مبنی بر پیدا شدن بقایای اجساد سه سرباز عراقی کشته شده در زمان جنگ ایران و عراق در شبکه های اجتماعی منتشر شده است

اخیرا ویدیویی مبنی بر پیدا شدن بقایای اجساد سه سرباز عراقی کشته شده در زمان جنگ ایران و عراق در شبکه های اجتماعی منتشر شده است